FARCOM (FAR of COntrol and Monitoring) je decentralizovaný elektronický systém dálkového ovládání, řízení a monitorování činnosti elektrických zařízení a je primárně určen pro železniční stanice. Řízení jednotlivých technologií je ovládáno autonomním modulem MPM, který je dohlížen a ovládán ze vzdálených vizualizací. Součástí řešení je i řešení vizualizace a dálkové ovládání. Systém FARCOM umožňuje řízení, dálkové ovládání a monitorování elektrických zařízení železničních stanic z počítače připojeného do internetu/intranetu.
Ovládaná a monitorovaná mohou být:

  • Elektrický ohřev výměn
  • Osvětlení
  • Elektrické topení v objektech
  • EZS – elektrická zabezpečovací signalizace
  • EPS – elektrická požární signalizace
  • Odečet spotřeby elektrické energie
  • Ostatní (např. eskalátory, výtahy, apod.)

KOMPONENTY

SOFTWARE

Ukázky vizualizačního, ovládacího a parametrizačního programu, který je instalován na dohledových počítačích