MPM

MPM (Multi Purpose Module) je víceúčelový modul sloužící pro automatické ovládání, monitoring a pro komunikační účely na rozhraních RS485 a RS232.

Existuje v několika modifikacích, které řeší autonomní automatické ovládání a monitoring jednotlivých zařízení, měření senzorů a komunikace s nadřízenými a podřízenými systémy. Moduly pracují zcela autonomně, jejich řídící algoritmus je parametrizovatelný přes počítač nebo tester. V aplikacích, kde se nepočítá s napojením rozváděčů (resp. MPM) k dohledovému počítači, je možná plná konfigurace MPM pomocí notebooku se servisním programem připojeného k RS232 MPM.

Pro samostatnou činnost je modul vybaven automatickým přechodem letní/zimní čas (tuto funkci lze programově zakázat).

MPM má jeden komunikační port 10 Base-T Ethernet, tři komunikační sériové porty EIA/TIA485 a tři EIA/TIA232. Komunikační rychlost pro porty 1 a 2 je 9600-19200 bit/s a pro port 3 je 4800-9600 bit/s. U verzí MPM-R, L a H lze port 2 využít k retranslaci dat z portu 1. Port 3 pak slouží k připojení modulů podřízených MPM. Komunikační protokol odpovídá standardu MODBUS. Dále jsou k dispozici dva binární vstupy a dva binární výstupy. BCD přepínači se nastavuje adresa modulu pro komunikaci. MPM obsahuje také obvod reálného času se zálohovaným napájením.

ento modul je plně funkční i při ztrátě komunikace s nadřazeným prvkem. MPM umožňuje při ztrátě komunikace s dohledovým počítačem nastavení základních funkcí potřebných k činnosti. V aplikacích, kde se nepočítá s napojením rozváděčů (resp. MPM) k dohledovému počítači, je možná plná konfigurace MPM pomocí notebooku se servisním programem připojeného k RS232 MPM.

Modifikace

Existují následující modifikace víceúčelového modulu:

MPM-R (Railheat) – pro elektrický ohřev výměn
MPM-L (Light) – pro osvětlení
MPM-H (Heat) – pro vytápění budov
MPM-S (Switch) – pro speciální komunikační účely

MPM-RMPM-LMPM-HMPM-S
Modul MPM-R pracuje na základě informací z digitálních teplotních čidel, srážkového čidla a závějového čidla ohřev jednotlivých výměn připojených k systému. Obsahuje samostatné algoritmy pro hlavní topné tyče i pro tyče táhel.

Maximální konfigurace:

12 okruhů výměn
12 okruhů táhel
4 vstupně výstupní moduly 8DI/8DO
6 modul CVS-E
2 teploměrové moduly TE/MB
2 srážkové moduly W SENSOR
Modul MPM-L pracuje dle:

informací ze soumrakového čidla
astronomického času východu a západu Slunce
zvláštního spínacího kalendáře dle předpisu ČD
nastaveného časového harmonogramu
externích povelů (např. dle povelů ze SZZ o blížícím se vlaku)

Je možné nastavit různé režimy, jako kombinace výše uvedených možností.

Maximální konfigurace:
20 světelných okruhů
1 soumrakový spínač nebo digitální luxmetr LX-2
4 vstupně výstupní moduly 8DI/8DO
6 modul CVS-E

Modul MPM-H řídí elektrické vytápění budovy na základě informací z vnitřních (příp. i venkovního) teplotních čidel, termostatů a dle nastaveného topného harmonogramu.

Některé funkce MPM-H:

Omezení topení dle venkovní teploty – touto podmínkou lze určit, že topení této větve bude vypnuto, pokud venkovní teplota přesáhne nastavenou hodnotu (jedna teplota pro celý MPM H)
STOP ve vysokém tarifu – tímto nastavením lze větev vypnout signálem z přijímače HDO, nebo jiného signalizačního zařízení v době energetických špiček (např. informace ze vstupu 8DI/8DO)
Povolení lokální regulace – možní uživatelům změnit nastavení teploty v místnosti pomocí lokálního ovládacího prvku (např. modul THERMOSTAT).
Omezení lokální regulace – změna nastavení teploty v místnosti bude akceptována jen v časovém režimu „den“; mimo tento režim bude teplota udržována dle nastavení MPM H

Maximální konfigurace:

16 topných větví
4 vstupně výstupní moduly 8DI/8DO
6 modul CVS-E
16 teploměrových modulů (teploměry lze sdílet pro více větví)
Modul MPM-S se používá v aplikacích, kde je potřeba provádět různé komunikační operace na rozhraních EIA/TIA 485 a 232 (retranslace, rozvětvení, odbočení apod.)

Technické parametry

Napájecí napětí 12-33V DC, 9-24V AC
Příkon 3W při 24VDC
Komunikační rychlost 300÷19200 Baudů (viz popis)
Vstupy/výstupy 3x RS 232
2x EIA/TIA 485
1x IEE 802.3 10 Base-T Ethernet
2x oddělený log. vstup 12-36V DC
2x bezpotenciálový přepínací kontakt max 100V/1A AC, 120V/0,3V DC
Lokální terminál LED diody pro sig. stavů servisní konektor pro připojení testovacího přípravku
Krytí IP20
Mechanické provedení pouzdro s montáží na DIN lištu 35mm

Rozměry 48 x 101 x 121mm (š x v x h)
Klimatická odolnost provozní teplotní rozsah: -20°C až +70°C
skladovací teplotní rozsah: -40°C až +80°C
relativní vlhkost vzduchu: do 80%, nekondenzující
Materiál skříně ABS, víko PC
Elektrická pevnost napájení/vstupy RS 232 1,5kV DC
vstupy RS 232/linka EIA/TIA 4851,6kV RMS
napájení/log vstupy 500V DC
napájení/ bezpotenciálové kontakty 500V DC
Připojovací svorkovnice řada WAGO 231