Počítač náprav PN-02

Počítač náprav  je zařízení schopné registrovat projíždějící železniční kola. Systém počítače náprav se skládá z několika celků. Podle umístění lze zařízení rozdělit na zařízení v kolejišti a zařízení v technologické místnosti. V kolejišti jsou umístěny snímače průjezdu kola a převodníky. V technologické místnosti se nacházejí vyhodnocovací jednotky s napájecími zdroji a záložními akumulátory.

Venkovní zařízení

Snímač průjezdu kola PN-SPK02 – je připevněn ke kolejnici a slouží ke snímaní průjezdu železničního kola a vyhodnocení směru jízdy. Snímač se připevňuje ke kolejnici pomocí upevňovací soupravy bez narušení celistvosti kolejnici – není nutno navrtávat. Upevňovací souprava umožňuje jak výškové nastavení snímače od hlavy kolejnice, tak i nastavení vodorovné vzdálenosti od kolejnice. Lze ji připevnit ke všem běžně používaným typům kolejnic S49, R65, UIC66 atd. Převodník PN-PPN02 – vyhodnocuje signály ze snímače PN-SPK02 a zpracovává je do číslicové podoby. Dále provádí kontrolu snímače a automatickou diagnostiku vlastních obvodů. Zpracované údaje jsou pak vyslány po lince do vyhodnocovací jednotky. Převodník je umístěn na stojanu ve štěrkovém loži v blízkosti snímače.

Vnitřní zařízení

Vyhodnocovací jednotka počítače náprav PN-02 – slouží k příjmu údajů z jednotlivých převodníků, jejich zpracování a vyhodnocení volnosti příslušného kolejového úseku. Volnost úseku je signalizována pomocí antiparalelních polovodičových spínačů a na displeji jednotky. Na displeji jednotky jsou dále zobrazovány následující údaje: počet náprav v úseku, chybová hlášení, výsledky testů a údaje pro konfiguraci. Jednotka umožňuje nouzové dálkové nulování zvoleného kolejového úseku. Vyhodnocovací jednotka se vyrábí jako vestavná skříň do 19″ rámu. Ve dvou velikostech: 3U a 6U. Umísťuje se zpravidla v technologické (reléové) místnosti.

Technické parametry

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA POČÍTAČE NÁPRAV PN-02

Max. rychlost kola 80 km/h
Architektura systému 2 ze 2
Rozsah dálkového nulování +/- 1 náprava
Napájecí napětí 12V nebo 24V
Krytí IP20
Rozsah pracovních teplot -5°C až 70°C
Varianta skříně 3U 6U
Max. počet kolejových úseků 2 4
Max. počet počítacích bodů 7 15
Min. počet počítacích bodů na kolejový úsek 1 1
Max. počet počítacích bodů na kolejový úsek 7 15
Rozměry (š x v x h) 482 x 132 x 300 mm 482 x 266 x 300 mm

PŘEVODNÍK PN-PPN02

Napájení proudový zdroj 0,12A
Počet žil přívodního kabelu 2 páry
Max. odpor smyčky spojovacího vedení 250 Ω
Krytí IP65
Rozsah pracovních teplot -40°C až 80°C
Rozměry vč. stojanu 130 x 180 x 655 mm

SNÍMAČ PRŮJEZDU KOLA PN-SPK02

Krytí IP65
Rozsah pracovních teplot -40°C až 80°C
Délka přívodního kabelu 3m