Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/doc/www.jicom.cz/www/wp-content/themes/kapital/optionpanel/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 376

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/doc/www.jicom.cz/www/wp-content/themes/kapital/optionpanel/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 398

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/doc/www.jicom.cz/www/wp-content/themes/kapital/optionpanel/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 416

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/doc/www.jicom.cz/www/wp-content/themes/kapital/optionpanel/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 420

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/doc/www.jicom.cz/www/wp-content/themes/kapital/optionpanel/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 447

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/doc/www.jicom.cz/www/wp-content/themes/kapital/optionpanel/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 459

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/doc/www.jicom.cz/www/wp-content/themes/kapital/optionpanel/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 478
O nás | Jicom

JICOM, spol. s r.o.

Firma JICOM, spol. s r.o. vznikla v průběhu roku 1993 oddělením pracovníků od elektroúseku ČSD Brno. V roce 1994 byl kádr pracovníků doplněn o další elektromontéry z civilního sektoru a v roce 2009 se stala dceřinou společností firmy SEŽEV-REKO a.s.

Hlavním programem firmy je výstavba opravy a rekonstrukce technologických zařízení, osvětlení a kabeláží pro SŽDC a ČD. V civilním sektoru navazujeme na zkušenosti z drah a to především v oblasti veřejného osvětlení, trafostanic, rozvoden i kabeláží. Tyto práce zabezpečujeme po celém území ČR a to komplexně od projektu přes dodávky a realizace až k uvedení do provozu.

Společnost sídlí v Brně, veškeré výrobní, montážní a technické zázemí má na provozovně v Tišnově.

Výrobní odbornost a kvalita naší práce je podložena dlouholetými zkušenostmi a je dokladována referencemi provedených prací.

Nedílnou součástí řízení společnosti je integrovaný systém managementu, který zajišťuje splnění strategických záměrů v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Výroční zpráva o účetní závěrce ke dni 30.6.2015 je k nahlédnutí zde
Výroční zpráva o účetní závěrce ke dni 30.6.2016 je k nahlédnutí zde
Výroční zpráva o účetní závěrce ke dni 30.6.2017 je k nahlédnutí zde
Výroční zpráva o účetní závěrce ke dni 30.6.2018 je k nahlédnutí zde
Výroční zpráva o účetní závěrce ke dni 30.6.2019 je k nahlédnutí zde

Oprávnění

Doklady, oprávnění a zkoušky

 
Firma JICOM, spol. s r.o. pro zabezpečení své činnosti disponuje všemi potřebnými doklady a oprávněními.

Vedoucí pracovníci firmy složili všechny potřebné zkoušky pro činnosti na dopravní cestě, čímž splňují podmínky odborné způsobilosti stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, vyhláškou číslo 50/1978 Sb., §5, 6, 7, 8, 10 a vyhláška číslo 100/1995, bod a),b)1-2-3-4, bod 4-5.

Vysvědčení o odborné zkoušce

 
 • F-04 – Vedoucí prací na budovách v blízkosti kolejí a mezi nimi
 • F-09 – Vedoucí prací na trakčním vedení elektrizovaných tratí
 • F-10 – Vedoucí prací na ostatních elektrických zařízeních
 • E-07 – Nové značení osvědčení pro F-09 a F-10
 • B02 – Vedoucí prací na budovách v blízkosti kolejí a mezi nimi (nové značení pro F-04)

Další oprávnění

 
 • Vstup do provozované ŽDC
 • Certifikát pro kabelové soubory
 • Certifikát pro montáž protipožárních přepážek
 • Revizní oprávnění

Firemní certifikáty

 

Integrovaná politika společnosti JICOM, spol. s r.o.

 

Naše společnost JICOM, spol. s r.o. působí v oblasti provádění elektromontážních prací na stavbách, včetně železničních koridorů.

Společnost má stanovenu základní strategii, která zohledňuje potřeby a očekávání zainteresovaných stran určenou v kontextu společnosti.

S ohledem na naše postoje ke spokojenosti zákazníků, oblasti kvality, ochraně životního prostředí a oblasti bezpečnosti práce, které vychází z této strategie společnosti se zavazujeme plnit následující body integrované politiky:

 • trvale sledovat plnění všech relevantních zákonů, nařízení a správních rozhodnutí na kvalitu, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce,
 • poskytovat služby zákazníkům na vysoké úrovni při maximálním zabezpečení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce, včetně dodržení legislativních požadavků,
 • společnost bude dbát na ochranu všech složek životního prostředí, se zohledněním životního cyklu výrobků a materiálů
 • důsledně realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti spotřeby energií a surovin, vzniku a využití odpadů,
 • trvale předcházet vzniku havarijních situací v oblastech ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce a to opatřeními v oblasti organizační, vzdělávací a technické,
 • dbát na prevenci vzniku úrazů a nemocí z povolání a zvyšování úrovně řízení a výkonnosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • sledovat a vyhodnocovat míru spokojenosti zákazníků a zainteresovaných stran na kvalitu provedených prací, šetrnost ve vztahu k životnímu prostředí a přístup k bezpečnosti práce
 • vyžadovat od svých smluvních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a ke kvalitě prováděných pracích a tento přístup kontrolovat,
 • zvyšovat uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a kvality prováděných prací u svých zaměstnanců plánovaným vzděláváním,
 • vstřícně a účelně komunikovat se zaměstnanci a zainteresovanými stranami s cílem vnímat a respektovat jejich názory a doporučení v oblasti kvality prováděných prací, vlivu společnosti na životní prostředí a v otázkách bezpečnosti práce a seznamovat je s činnostmi společnosti v celém rozsahu integrovaného systému managementu
 • pravidelně přezkoumávat strategii společnosti, politiku a stanovené cílů tak, aby byly vytvořeny podmínky k průběžnému zlepšování integrovaného systému managementu