Nové Město na Moravě

 

Dopravní terminál

Vybudovaný dopravní terminál propojuje a integruje vlakovou dopravu, individuální automobilovou dopravu, dálkovou autobusovou dopravu s městskou autobusovou hromadnou dopravou.
Projekt je rozdělen do několika fází a zahrnuje rekonstrukci železničního nádraží a přednádraží, rekonstrukci autobusových a železničních nástupišť včetně parkovišť pro osobní automobily.
Naše společnost zde prováděla přeložky a rekonstrukce kabelových sítí, venkovního osvětlení, informačního systému a elektroinstalace výpravní budovy.