Žst. Maloměřice

Předmětem stavby bylo zejména provedení udržovacích opravných prací na kabelech
VN a NN v žst. Brno – Maloměřice.

 

Součástí realizace bylo následující:

 
  • elektronický zabezpečovací systém v TS1 a TS2
  • úprava dálkové řídící techniky v TS1, TS2, TS5 a na ED Brno
  • výměna odpojovačů 22kV v TS2
  • výměna transformátorů 22kV v TS1
  • výměna rozvaděče nn HRB v TS1
  • stavební úpravy v TS1 včetně opravy elektroinstalace