Práce na železnici

 
Hlavní oblastí našeho zaměření jsou železnice, přehled významných akcí za jednotlivé roky je uveden v referencích.
Taktéž provádíme práce na vyhrazeném technickém zařízení VTZ. Jedná se o elektromontáže a elektroinstalace pro průmysl a stavebnictví.
Našim zákazníkům nabízíme profesionální přístup, kvalitu, spolehlivost a komplexnost.

Provádíme:

 • montáže a dodávky transformačních stanic vn/nn 6kV/400V (50-75Hz)
 • montáže a dodávky transformačních stanic vn/nn 22-35kV/400V (50Hz)
 • montáže napájecích stanic TNS, TMS 25kV AC, 3kV DC, 6kV (50-75Hz)
 • montáže a dodávky spínacích stanic SpS 25kV AC a 3kV DC
 • montáže a dodávky rozvoden nn a vn
 • montáže a dodávky venkovního osvětlení ulic, přestupních terminálů, prostranství a nástupišť
 • kompletní kabelizace a přeložky kabelů vn, nn, mn
 • montáže elektrických ohřevů výhybek
 • montáže dálkového ovládání, dálkové řídící techniky a univerzálních napájecích zdrojů
 • elektroinstalace budov a hal včetně bleskosvodů
 • opravy a údržbu elektrotechnických zařízení
 • revize elektrických zařízení právnickou osobou, prohlídky elektrických zařízení včetně protokolů
 • a průkazů způsobilosti
 • drobné stavební úpravy v rámci prováděných technologií
 • zemní práce
 • zajištění výpočtů a projektové dokumentace potřebné pro realizaci