Práce pro civilní sektor

 

  • Transformační stanice a rozvody VN a NN
  • Přeložky kabelů VN a NN
  • Domovní a bytové elektroinstalace

  • Hlavní přípojky NN
  • Silnoproudé rozvody pro ČOV a EKODVORY
  • Elektrotechnologie dopravní terminálů, podchodů a výtahů

  • Zajištění výpočtů a projektové dokumentace potřebné pro realizaci